top of page

Obavijest vozačima!

 

Bosanskohercegovački Auto Moto Klub u skladu sa Ugovorom sa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine na području kantona/županija:

 

  • Unsko-Senskog

  • Tuzlanskog

  • Zeničko-Dobojskog

  • Bosansko-Hercegovačkog

  • Sarajevskog

  • Hercegovačko-Neretvanskog i

  • Srednjobosanskog

 

Obavezan je pružiti usluge pomoći na javnim cestama bez naknade.

 

Pozivom na tel. (033)  1282 odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona svi motorizovani građani koji prilikom registracije vozila na ime poslova Službe pomoć-informacije uplate predviđenu naknadu na navedenim područjima mogu b e s p l a t n o dobiti slijedeće usluge:

 

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini

  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja ( usluga popravke manjeg kvara na vozilu )

  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa ( ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti )

 

Pomenute usluge pomoći na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjesečno i najviše tri (3) puta godišnje.

 

1282

bottom of page